Cesty časem – procházky třebíčskou historií

Zavítejte na interaktivní expozici v třebíčském předzámčí a prozkoumejte tematiku třebíčské historie s důrazem na středověká i novověká městská řemesla.

Kontakt

Zámek 1
67401 Třebíč 1
region Třebíč

Expozice Cesty časem, jejímž autorem je Doc. PhDr. Michal Stehlík, PhD., klade veliký důraz na interaktivitu, která umožňuje aktivní zapojení studentů.

Celou expozicí symbolicky provází dvě historicky doložené postavy třebíčských měšťanů – kronikář Suchenius a kupec Calligardi. V úvodním hraném filmu je ztvárňují herci Miloš Mejzlík a Oldřich Navrátil, rodáci z Třebíče.

Kromě běžné prohlídky expozice jsou k dispozici také lektorské programy. Během těchto programů lektor zábavnou formou seznámí děti s tématem, které později důkladně prozkoumají za pomoci informačních panelů a pracovních listů. Některé činnosti si také vyzkouší na vlastní kůži.

Lektorské programy jsou určené pro žáky ZŠ, případně MŠ. Jejich obtížnost je přizpůsobena věku dětí. Na jednotlivé programy je potřeba se alespoň týden dopředu objednat.

Nabídka lektorských programů:

  • Jak se staví bazilika
    ZŠ / 90 minut / 50 Kč za žáka
  • Šikovní řemeslníci
    MŠ, ZŠ / 60 minut / 50 Kč za žáka
  • Proměny města Třebíče
    ZŠ / 60 minut / 50 Kč za žáka