Modlitebna v Moravských Křižánkách

Historie kostela sahá až do roku 1788, kdy byla postavena původní modlitebna, která byla však pouze dřevěná a nacházela se na jiném místě, asi 150 metrů od současného místa. V roce 1818 byl však na tomto místě dostavěn nový zděný kostel, který má dodnes významnou kulturní hodnotu.

Kostel je 16 metrů dlouhý a 9,5 metru široký a byl postaven přesně podle pravidel tolerančního patentu. Proto nemá věž ani zvony a vstupuje se do něj přímo z polí, jak stanovila tato pravidla. Vnitřní zařízení kostela dodržuje původní podobu tolerančních modliteben, například ohrádka kolem stolu Páně, kazatelna při podélné stěně, křtitelnice a kruchty. Okna jsou bez výzdob a na zdech jsou psány malby švabachem, které zahrnují Desatero Božích přikázání, modlitbu Věřím v Boha, modlitbu Otče náš a úryvky z Bible podle Bible Kralické.

V kostele jsou také varhany, pocházející z roku 1810, které však nejsou původní, ale byly získány z evangelického kostela v Jimramově po opravě v roce 1885. Varhany jsou dílem Franze Harbicha, známého varhanáře.

Při rekonstrukci přilehlé fary vzniklo v roce 2009 minimuzeum, kde si můžete prohlédnout historickou kancelář faráře, fotografie a další dokumenty z historie sboru a také exponáty týkající se historie obce.

Text a foto:  Koruna Vysočiny

Kontakt

Období: léto

Nebyla nalezena žádna položka.