Ledeč nad Sázavou

Pětitisícové město Ledeč nad Sázavou má bohatou historii. Turistům nabízí hrad ze 13. století, gotický kostel a svoje stopy tu zanechali také židovští obyvatelé.

Kontakt

Turistické informační centrum
Husovo náměstí 60
58401 Ledeč nad Sázavou
region Havlíčkův Brod
49.695168, 15.277722Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Ledeč nad Sázavou patří mezi nejstarší sídla v Čechách. První písemné zprávy o ní jsou z roku 1181 a 1186. Ve třináctém století jsou zde uváděni Vladykové z Ledče, z nichž nejvýznamnější byl Zikmund z Ledče, který patřil za panování Přemysla Otakara II. mezi přední muže v české zemi. Brzy po svém vzniku se Ledeč stává druhým nejdůležitějším hospodářským centrem Posázaví. Řemeslnou výrobou a obchodem roste a od konce 14. století dosahuje postupně všech městských práv. V 19. století se stalo město průmyslové, až se z něj stalo centrum strojírenské výroby.

Na vápencovém ostrohu nad řekou Sázavou se nachází nejstarší šlechtický hrad v Čechách. První zmínky o ledečském hradě pochází ze 12. století. Jeho jméno vzniklo odvozením jména Ledek neboli Ledkův hrad. Od 13. století šlo už o farní osadu a postupem let se dostala až do vlastnictví Marie Terezie, která ho darovala Tereziánskému ústavu šlechtičen. Do života hradu pak zasáhl požáry. Gotický kostel sv. Petra a Pavla stojí poblíž Sázavy. Do současné podoby se v něm dochovala měděná pozlacená monstrance se čtyřiadvaceti poprsími svatých ze stříbra.

Působení židovské komunity v Ledči nad Sázavou je dokladováno židovským hřbitovem nebo synagogou. Z koncentračních táborů se žádný obyvatel nevrátil. Židovská synagoga je ve stylu vesnického baroka. Po válce sloužila jako skladiště, nyní se tam konají výstavy a koncerty.

Foto: archiv Vysočina Tourism, město Ledeč nad Sázavou, m - ARK

Vybavení

  • Rodiny s dětmi

Videogalerie