Město Žirovnice na Pelhřimovsku patří k vyhledávaným rekreačním místům, na své si tu přijdou hlavně sportovci. Turisté zase mohou zavítat do tamního zámku.

Kontakt

Turistické informační centrum
Branka 1
39468 Žirovnice
region Pelhřimov
49.253181, 15.188238Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

První písemná zmínka o Žirovnici pochází z roku 1358, ale archeologické nálezy tuhové keramiky svědčí o tom, že kraj byl osídlen už v polovině 13. století. Historie města je spjata s historií zámku, který stojí na místě původního kamenného hradu. V polovině 16. století získali žirovnické panství do svého majetku páni z Hradce, kteří tu zkoušeli marně těžit stříbro. Od konce 17. století vlastnili žirovnické panství Šternberkové. V roce 1854 byla Žirovnice povýšena na město a o deset později se stala známou díky knoflíkářskému průmyslu. Výrobu perleťových knoflíků zavedl Josef Žampach a na tuto tradici navazuje i dnešní průmyslová výroba.

Žirovnický zámek se může pochlubit největší freskovou výzdobou v Čechách. Pochází z 15. století, kdy nechal zámek přestavět Václav Vencelík. Na začátku minulého století byl zámek zchátralý a poslední majitel Šternberk prodal zámek městu. Sídlily v něm úřady, ovšem rozkvět zhatil v roce 1964 požár. Na začátku 18. století byl v areálu za dob Šternberků postavený velký špýchar neboli sýpka na obilí. Stejně staré jako fresky je pak malý pivovar ze 16. století. Pivo se v něm vařilo až do roku 1865, poté zde byl hostinec, tělocvična Sokola a byty.

Foto: archiv Vysočina Tourism, město Žirovnice

 

Otevírací doba:

Žirovnický zámecký areál se nachází na samém kraji Vysočiny u hranice s Jižními Čechami. Přibližně 20 km jihozápadním směrem leží historické město Jindřichův Hradec s renesančním zámkem a severně Pelhřimov, město rekordů a kuriozit. Necelých třicet kilometrů od Žirovnice je město Telč, které je zapsáno v seznamu UNESCO a hrad Roštejn.

Zajímavosti

V 19. století zaznamenává Žirovnice velký rozkvět knoflíkářského a perleťářského řemesla. Od té doby se v podstatě po celém městě, v půdě nachází zbytky perleťových úlomků. A proto se Žirovnici říká „perleťové město“. Objekt Pivovaru nabízí Expozici knoflíkářství a perleťářství, Expozici historických šicích strojů a Expozici ukázky minipivovarnictví. 

Žirovnický zámek je unikátní především díky rozsáhlým nástěnným gotickým malbám z 15. století, které jsou svým rozsahem 3 nějvětší v ČR a zámeckou Expozicí Květiny na šlechtickém sídle a Galerií Jana Havlíka. Podívat se můžete v rámci prohlídky po točitém schodišti i na věž. 

Tipy

-       V hradních interiérech se nachází nezvykle zachované unikátní gotické nástěnné malby z 15. století, která nemá, co se stáří a rozsahu týče, na území České republiky, obdoby.

-       Ve druhé části jsou zařízené zámecké interiéry plné květinových motivů s názvem Květiny na šlechtickém sídle.

-       Zámecký pivovar byl zrekonstruován a byla zde zřízena Expozice knoflíkářství a perleťářství (v čemž má Žirovnice ohromnou tradici), historických šicích strojů (jedna z největších sbírek na území ČR) a pivovarnictví.

-       Zrekonstruovaný zámecký špýchar neboli sýpka nabízí v současnosti k vidění Expozici venkovských tradic a řemesel, krásný rozsáhlý soubor keramických postaviček, kde je krásně vidět, co se v kterém ročním období na vesnici dělalo. 

Videogalerie