Město Pacov na Pelhřimovsku je známé motocykly, ale také tím, že jím prochází 15. stupeň východní délky, konkrétně středem pacovského hřbitova k sídlišti Za Branou.

Kontakt

Informační centrum
náměstí Svobody 1
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.473152, 15.003203Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Obdobím prvního rozkvětu města bylo 15. a 16. století, kdy Pacov získal první městská privilegia. Později panské město vystřídalo mnoho majitelů a nakonec se stalo majetkem církevního řádu bosých karmelitánů. Ve druhé polovině 19. století se tu začalo průmyslově rozvíjet mědikovectví a drobná kožená galanterie. Do historie se zapsal i motocyklový sport. Pravděpodobně tady vznikla myšlenka založení mezinárodní motocyklové federace, která pak byla uskutečněna v Paříži na prvním kongresu FIM v roce 1904. O dva roky později se jely první mezinárodní závody na pacovském okruhu. Tuto historii připomíná pamětní deska na budově zámku, expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen a veterán rallye.

Hrad v Pacově byl založený už ve 13. století. Podobu zámku dostal až o tři století později. Na začátku 18. století přišli do Pacova bosí karmelitáni, takže se šlechtické sídlo změnilo v klášter s kostelem. Ten později zrušil Josef II. Ještě za rakouského císařství byla na zámku škola, kde se například narodil básník Antonín Sova. Když pak budova přešla pod státní správu po druhé světové válce, obsadila ji vojenská posádka, která tu byla až do roku 1997.

Pacovský klášterní kostel sv. Václava přestal jako církevní objekt sloužit už na začátku 18. století. Celková rekonstrukce byla dokončena v roce 1994 včetně úpravy podzemních prostorů, kde byla i vinárna. Interiér kostela, který nyní patří městu, je využíván v letním období pro výtvarné výstavy.

V Pacově žila i židovská komunita a jako památka na ni se dochoval židovský hřbitov a klasicistní synagoga s pseudorománskými prvky, která je nyní ve vlastnictví neziskové organizace Tikkun Pacov, z. s., která usiluje o její zrenovování a dlouhodobé využívání k osvětovým a kulturním účelům. Veřejnosti je přístupná v rámci občasných akcí pořádaných spolkem.

Na hřbitově se zachovalo asi tři sta kusů náhrobků.

V Pacově se pořádá mnoho kulturních a sportovních akcí, z nichž některé se staly tradicí. Pacovský motokros, fotbalové, tenisové a volejbalové turnaje, atletické závody, vícežánrový hudební festival pacovský poledník, Den regionů, Kozimberské posvícení a mnohé další dokládají, že v Pacově má sport a kultura silné zázemí.

Za návštěvu stojí také Městské muzeum Antonína Sovy, které bylo založeno jako historické muzeum v roce 1908. Ve 30. letech minulého století se muzejní sbírky rozšířily o literární pozůstalost básníka Antonína Sovy a později ještě o pozůstalosti dalších významných rodáků, malíře Jana Autengrubera a Jana Vojny, divadelníků Jiřího Frejky a Saši Machova.

Okolí města je vhodné pro aktivní trávení volného času. Oblast Pacova a mikroregion Stražiště nabízejí přibližně sto kilometrů tras značených nebo navržených v cykloturistických mapách. Jejich povrch je většinou asfaltový a vedou po komunikacích 3. třídy a po místních silnicích. Trasy jsou vhodné pro každý typ jízdního kola.

I pěším turistům se nabízí takřka neomezené možnosti. Po značených turistických trasách se můžete vydat například na nedaleký hrad Kámen, Sovovou stezkou na Stražiště nebo se jen tak toulat okolím Pacova.

Foto: archiv Vysočina Tourism, OKPPCR Kraje Vysočina, IC Pacov, Petr Hejda, Michal Petrů

Videogalerie