Muzeum Antonína Sovy Pacov

Zámek v Pacově na Pelhřimovsku ukazuje bohatou minulost a čerpá z odkazu rodáka a básníka Antonína Sovy. Věnuje se také motocyklovému sportu.

Kontakt

Město Pacov
náměstí Svobody 1
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.473209, 15.002896Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Hrad v Pacově byl založený už ve 13. století. Na začátku 18. století přišli do Pacova bosí karmelitáni, takže se šlechtické sídlo změnilo v klášter s kostelem. Ten později zrušil Josef II. Ještě za rakouského císařství byla na zámku škola, kde se například narodil básník Antonín Sova. Když pak budova přešla pod státní správu po druhé světové válce, obsadila ji vojenská posádka, která tu byla až do 1997. V současnosti zde sídlí Městský úřad Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Městská knihovna Pacov a Informační centrum.

Městské muzeum bylo založeno historikem a propagátorem pokrokových myšlenek středoškolským profesorem Ferdinandem Pakostou v roce 1908. Opětovný rozkvět muzeum zažilo v době, kdy byl dobrovolným muzejním správcem Jan Zoubek, který ve spolupráci s Přemyslem Plačkem realizoval nové expozice, rozšířil sbírky, pečoval o umělecký odkaz básníka Antonína Sovy, popularizoval další významné rodáky a motocyklové závody na Pacovském okruhu.

Muzeum nabízí tři stálé expozice a také krátkodobé výstavy s výtvarnou a historickou tematickou. Pořádají se tu přednášky a literární pořady. Výstavy se konají i v bývalém klášterním kostele sv. Václava.

Prohlídkové okruhy

  • Historie Pacovska – retrospektiva dějinného vývoje od počátků osidlování až do 20. století
  • Pacov a motocyklový sport – věnuje se domácím a mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v létech 1905 a 1906
  • Život a dílo básníka Antonína Sovy – mapuje život a dílo rodáka Pacova a velké osobnosti moderní poezie
  • Galerie akad. malíře Jana Autengrubera – pacovský rodák, předčasně zemřelý umělec

Foto: www.kr-vysocina.cz

Otevírací doba:

červen – září:
úterý – pátek: 8:00 – 16:00
sobota: 10:00 – 16:00
neděle: 13:00 – 16:00

duben, květen, říjen:
úterý – pátek: 8:00 – 16:00
sobota, neděle: 13:00 – 16:00

listopad – březen:
úterý – pátek: 8:00 – 16:00

Videogalerie