Naučná stezka Městské sady

Nedaleko centra města Pelhřimov je využíván pro relaxaci, rekreaci i ke krátkým procházkám rozsáhlý parkový komplex Městských sadů.

Kontakt

Středisko ekologické výchovy Mravenec
Masarykovo náměstí 17
39301 Pelhřimov
region Pelhřimov
49.430355, 15.222912Mapa
Volné pokoje
Délka trasy: 3 km
Časová náročnost: 2 h
Povrch/terén: pěší, cyklisti a kočárky
Období: léto, zima
Počet zastavení: 12
Zaměření: příroda, historie

Přírodní charakter parku s pestrou skladbou dřevin, zajímavá historie vzniku městských sadů a jejich vysoká návštěvnost byly podnětem k vybudování okruhu naučné stezky, která informuje o zajímavostech parku samotného i přírody Pelhřimovska.
Na značeném okruhu dlouhém téměř tři kilometry si můžete přečíst 12 informačních tabulí, které vám přiblíží rozmanitost a hodnotu zdejší krásné a zachovalé přírody.
Každá informační tabule obsahuje mapku s nákresem trasy naučné stezky a označením místa. Součástí stezky jsou tabulky s českými a latinskými názvy třiceti nejznámějších či nejvzácnějších dřevin vysazených v sadech.
Správce stezky: Středisko ekologické výchovy Mravenec, Pelhřimov

Foto: archiv Vysočina Tourism