Putování za Santinim - Želiv

Termín: 16. 9. - 14. 10. 2023

Místo konání: ČR

Cílem projektu ''Putování za Santinim'' je přiblížit dílo význačného českého barokního architekta Jana Blažeje Santini Aichla při příležitosti 300. výročí jeho úmrtí v roce 2023. Dvě z jeho nejvýznamějších staveb - poutní kostel na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou a kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci u Kutné Hory - byly zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO.

Kontakt
ČR,
ČR ČR
50.036903, 15.768924Mapa

KČT, oblast Vysočina připravil za podpory KČT, odbor GeoCesty Štoky a Spolku Putování za Santinim seriál 12 turistických a geocachingových akcí na místech významných Santiniho staveb po celé ČR, s možností plnění podmínek TTO Santini a návštěvy komentovaných prohlídek těchto památek.

V rámci projektu bude vydán tématický turistický odznak ''TTO Santini'', který provede návštěvníky po nejvýznamějších Santiniho místech. Podmínky záznamníku lze plnit individuálně, na akcích Putování za Santinim nebo na jiných akcích, platnost plnění podmínek je neomezená.

Všechny akce jsou zařazené do seriálu akcí IVV a vybrané do Dvoustovky. Účast na akcích bude účastníkům potvrzena speciálním příležitostným razítkem a textovým razítkem IVV ''Putování za Santinim''.

Termínový kalendář akcí:

 

  • 16.9.2023 MegaEvent ''Santini 2023'' (Žďár nad Sázavou)
  • 14.10.2023 Putování za Santinim - Želiv

Budeme se na Vás těšit!

Foto: A. Jungman