CB cup Boroviňák 27.3-29.3 2020 - závod dvojic

Termín: 27. 3. - 29. 3. 2020 17:00 - 17:00

Místo konání: Třebíč

CARPSONBAITS CUP BOROVIŇÁK
27.3.- 29.3. 2020

Kaprařské závody dvojic ????????????
Startovné je 8000,- Kč na tým, v ceně startovného je 1 teplé jídlo (sobota).
Pouze 10 týmů.
Bodují se 3 nejtěžší ulovení kapři, minimální váha bodovaného kapra je 5kg.
Soutěže se může zúčastnit každý od 15-ti let věku

Přehled výher:
1. místo - 24.000,- + pohár + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 1000,-
2. místo - 14000,- + pohár + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 1000,-
3. místo - 10000,- + pohár + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 1000,-

První bodovaný kapr - 1000,- + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 500,-

Nejtěžší kapr - 1000,- + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 500,-

První bodovaný kapr nad 10kg - 1000,- + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 500,-

První bodovaný kapr nad 12kg - 1000,- + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 500,-

První bodovaný kapr nad 14kg - 1000,- + poukaz na výrobky Carpsonbaits v hodnotě 500,-

Program:
Pátek 27.března - příjezd k rybníku 8:00-10:00, losování proběhne mezi 10:00-10:30, poté přesun na chytací místa
Start soutěže v 12:00
Neděle 29.března - ukončení soutěže v 12:00, předání cen cca kolem 13:00

Registrace:
Soutěžní tým tvoří dva lovící.
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele (zálohu ve výši 4000,- nutno zaplatit do 31.12.2019). Pokud se soutěžící tým po zaplacení startovného nemůže z nějakého důvodu soutěže zúčastnit, musí neprodleně informovat pořadatele a ten místo poskytne týmu, který je v pořadí jako náhradní tým. Musí tak učinit nejpozději 30 dní před zahájením soutěže. Pokud tak učiní později a pořadatel již nesežene náhradní tým, nemá nárok na vrácení peněz a startovné propadá.
Přihlášky zasílejte na e-mail info@borovinak.cz
Do e-mailu uveďte následující údaje:
o Jméno a přijméní
o Bydliště
o Telefonní kontakt, e-mail
Po obdržení přihlášky Vám bude obratem zasláno potvrzení registrace a číslo bankovního účtu, včetně variabilního symbolu pro uhrazení startovného.
Soutěžící tým je zaregistrován po zaplacení startovného na účet pořadatele.

Pravidla rybolovu:
1)
Soutěžící tým může lovit na čtyři pruty.
V soutěži je zavedený systém žlutých a červených karet. První porušení jakéhokoli uvedeného bodu v pravidlech soutěže bude trestáno žlutou kartou.
Při druhém porušení pravidel dostane soutěžící tým červenou kartu, což znamená, že bude ze soutěže, bez nároku na náhradu, vyloučen.
2)
Nahazování je povoleno pouze ze břehu a to jen z daného chytacího místa.
Není povoleno zanášení nástrah či brodění při nahazování.
3)
Zákaz jakéhokoli vstupování do vody za jiným účelem než podebrání ulovené ryby a vrácení zpět do vody !
4)
Zakrmovat a dopravovat návnadu do vody se smí pouze pomocí vnadící roury, vnadící lopatky, vnadících raket, praků, vnadících košíčků a podobně. Krmit se smí pouze z chytacího místa. Není povoleno krmení z druhého břehu nebo z jiného místa a taktéž nelze krmit zavážecí lodičkou.
5)
Lov je povolen pouze na položenou (ne feeder ani plavaná).
6)
Povolené krmení a nástrahy - boilies, pop-up, pelety, methodmix, spařená řepka.
Zakrmování je povoleno ihned po vylosování a příjezdu na lovné místo.
7)
Na mapování dna lze použít pouze marker, nelze ovšem použít k označení krmného místa.
8)
Bivakování je povoleno pouze soutěžícím a rozhodčím.
9)
Každý soutěžící tým musí mít podložku pod kapra a to typ vanička. Ploché podložky nejsou povoleny! Dále ve výbavě musí být velký kaprařský podběrák s délkou ramen 90cm a s jemnou síťkou, dezinfekce na ošetření, háčky s protihrotem. Každý tým musí mít 2 plovoucí saky, které mají zabudované plováky, které drží sak na hladině a jsou z měkké eko-síťoviny.
Vše dle pravidel, která platí běžně na rybníku Boroviňák! Bez této povinné výbavy nebude soutěžící vpuštěn do soutěže.
10)
Každý tým smí lovit pouze ve svém sektoru a nesmí zasahovat do sektoru sousedního týmu. Vstupovat do sektoru ostatních týmů na břehu smí soutěžící jen po předešlém souhlasu týmu, jemuž sektor náleží. Bez souhlasu nesmí soutěžící vstupovat do konkurenčních sektorů.
11)
Každý ze soutěžících je sám zodpovědný za okamžité nahlášení svého úlovku rozhodčímu.
12)
Soutěžící si musí zajistit své vlastní saky - z měkké eko-síťoviny s plováky pro případ, že by se jim podařilo ulovit hned několik ryb po sobě a museli je tak uchovat pro následné zvážení. Nutné mít s sebou 2 saky na tým.
13)
V případě potřeby je soutěžící povinen vytáhnout prut z vody ke kontrole rozhodčího.
14)
V případě, že se lovící vzdálí nebo opustí své stanoviště, musí být jeho pruty odstraněny z vody.
15)
Bodují se pouze 3 nejtěžší ulovení kapři, minimální váha bodovaného kapra je 5kg.
16)
Na každém prutu smí být navázán pouze jeden jednoháček s protihrotem.
17)
Zdolání úlovku, jenž nebude mít zaseknutý háček v tlamce ryby, se do registrace nepočítá.
18)
Dojde-li k záběru úlovku těsně před zakončením soutěže, musí být úlovek vytažen z vody do 20ti minut od oficiálního ukončení soutěže.
V opačném případě již nebude úlovek registrován.
19)
Každý soutěžící musí používat zadní olova, tzv. backleady, vzhledem k zajištění férovosti závodu.

Zaznamenání úlovků:
1)
Úlovek musí být zvážen výhradně za použití oficiálního vybavení pořadatele, které bude mít k dispozici rozhodčí. V době od 1:00-4:00 budou ulovené ryby uchovávány v sacích s plováky, aby nedošlo k poškození ryby. Zvážení chycených ryb proběhne po 4.hodině ranní, pokud nebude domluveno jinak.
2)
Okamžitě po ulovení kapra je potřeba přivolat rozhodčího a po zvážení a zdokumentování ihned pustit zpět do vody, než přijde rozhodčí je možno rybu šetrně zasakovat.
3)
Úlovky budou zapisovány do registrační listiny úlovků, která bude svěřena pouze
do rukou rozhodčího. Každý záznam musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno soutěžícího, který úlovek chytil
- číslo stanoviště
- čas zvážení ryby
- váha úlovku v kilogramech
4)
Úlovky kaprů - sčítají se hmotnosti v kilogramech 3 nejtěžších ulovených kaprů. Tým, který bude mít nejvyšší součet 3 nejtěžších kaprů, vyhrává. Pokud by byl součet hmotností stejný u více týmů, poté vyhrává ten, který bude mít nejtěžšího kapra.
5)
Cenu za první bodovanou rybu získává rybář, který chytne první bodovanou rybu.
Cenu za nejtěžší rybu závodu získává rybář, který chytne nejtěžší rybu závodu.
Ceny za první rybu 10+, 12+ a 14+, získá rybář, který chytne rybu dané váhové kategorie, ale zároveň nebude rybou, která je první ryba závodu či nejtěžší rybou celého závodu.


Jakékoli dotazy či nejasnosti s pravidly konzultujte s rozhodčími před začátkem závodu.

Organizátorem této soutěže je společnost Carpsonbaits s.r.o., která bude mít absolutní kontrolu a možnost rozhodovat o pravidlech soutěže.

Kontakt
Borovinský rybník,
674 01 Třebíč