Hornická naučná stezka v Jihlavě

Trasa prochází lokalitou Jihlava - Lesnov po místech s nejvíce patrnými pozůstatky dolování a připomíná zašlou slávu dolování jihlavského stříbra.

Kontakt

58601 Jihlava 1
region Jihlava

Stanoviště na jihlavské naučné stezce jsou zaměřena na ukázky pozůstatků hornické činnosti, historii rozhledny na vrchu Rudný a přírodní zajímavosti.
Trasa vede po 13 informačních tabulích, deset z nich se nachází v okolí vrchu Rudný a tvoří centrální okruh stezky, dalšími zastaveními jsou štola sv. Jana Nepomuckého, lokalita Rounek a lokalita Bílý Kámen.

Podle průzkumů se v okolí vrchu Rudný vyskytuje 170 větších jam a na celém vrchu je roztroušeno mnoho menších jam po průzkumných výkopech. Východiště trasy je za budovou Správy městských lesů, z parkoviště u krematoria ulicí Pod Rozhlednou doleva.
Správce stezky: Česká speleologická společnost „Cunicunulus“
Trasa stezky online zde.

Foto: archiv Vysočina Tourism