Za barokem ze Žďáru do Polné

Putování za historickými krásami Vysočiny začneme ve městě Žďár nad Sázavou, které podle počtu památek, které navrhoval architekt Jan Blažej Santini–Aichel patí k nejvýznamnějším. 

Kontakt

49.561970, 15.941397Mapa
  • Žďár nad Sázavou
  • Zvole
  • Bobrová
  • Obyčtov
  • Polná
Období: léto, zima

Návštěvu města začneme v bývalém cisterciáckém klášteře, dnešním zámku, který nabízí návštěvníkům celodenní zážitek – komentovanou prohlídku Po stopách Santiniho, stálou expozici Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze, naučné stezky kolem zámeckých rybníků, kavárnu či dětský koutek.

V roce 2015 bylo v areálu zámku otevřeno Muzeum nové generace, unikátní zážitková expozice s interaktivními prvky. Přízemí expozice je věnované cisterciáckému řádu a temnému středověku, první patro umožní pohled do krásného a barevného světa baroka.  Až se dozvíme informace týkající se baroka a Santiniho je načase navštívit jednu z nejvelkolepějších památek, které vytvořil Santini – poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.  

Pokud ještě nebudete mít dost Santiniho a baroka, doporučujeme projít celou Naučnou stezku kolem Zelené hory a mimo jiné můžete vidět most se sochami světců, hospodářský dvůr Lyra nebo Dolní hřbitov ve tvaru lebky.

Další den putování po Santiniho stavbách navštívíme tři obce, ve kterých se nachází kostely toho významného stavitele. Čeká nás přejezd autem ze Žďáru nad Sázavou do Bobrové, Zvole, Obyčtova.

Nejprve navštívíme Zvoli, která je od Žďáru nad Sázavou vzdálena 23 kilometrů. V této obci můžeme najít kostel zasvěcený sv. Václavovi, který má půdorys řeckého kříže. Santini prováděl jeho přestavbu jako součást celého komplexu úprav a dostaveb na území působnosti žďárského kláštera. Dále pokračujeme do městečka Bobrová (přejezd 12 kilometrů), které vzniklo v roce 1950 sloučením Horní a Dolní Bobrové. Po cestě ze Zvole do Bobrové pojedeme kolem božích muk, která dělal sám Santini. Nějaké úpravy provedl i na zámku v sousedním Radešíně.

Bobrové proměnil Santini původně románskou loď kostela na presbytář s hlavním oltářem a tímto krokem došlo ke změně orientace celé stavby se svatostánkem směřujícím nikoli na východ, jak je obvyklé, ale k západu. Poslední Santiniho stavbou na naší trase je kostel Navštívení Panny Marie v Obyčtově. Velkou raritou kostela je tzv. želví půdorys. Želva je symbolem stálosti ve víře.

Naši cestu zakončíme ve městě Polná, která je od poslední zastávky vzdálena 26 kilometrů. V Polné je naším cílem děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který patří mezi největší skvosty barokní architektury v České republice. Doporučujeme využít komentované prohlídky a také vystoupat na věž kostela.

Foto: archiv Vysočina Tourism, Vladimír Kunc, Jiří Rathouský

Nebyla nalezena žádna položka.