Církevní památky

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáře nad Sázavou

poutni-kostel-sv.-jana-nepoumuckeho-na-zelene-hore-ve-zdare-nad-sazavou2Stavba poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře v blízkosti cisterciáckého kláštera se realizovala díky letité, úzké a nesmírně plodné spolupráci dvou výjimečných osobností. Podnět vyšel od opata žďárského cisterciáckého kláštera cisterciáků Václava Vejmluvy, který byl zcela prokazatelně ctitelem Jana Nepomuckého, a projektem stavby byl pověřen slavný architekt Jan Blažej Santini-Aichel.

Číst více...

Kostel sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou

kostel-sv.-markety-jaromerice-nad-rokytnou3Děkanský chrám sv. Markéty tvoří nedílnou součást zámeckého areálu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Za autora přestavby kostela stejně jako zámku je považován Jakub Prandtauer a snad se konzultačně podílel na podobě chrámové stavby i vídeňský architekt Johann Lucas von Hildebrandt. S přestavbou kostela se započalo v roce 1716 a dokončena byla až v roce 1782.

Číst více...

Premonstrátský klášter s kostelem Narození Panny Marie v Želivě

premonstratsky-klaster-s-kostelem-narozeni-panny-marie-zelivKlášter v Želivě byl založen pro benediktiny už ve 12. století biskupem Ottou a českým knížetem Soběslavem a  jeho manželkou Adlétou. Po  deseti letech však Želiv opustili. Komunita premonstrátů přišla brzy na jaře roku 1149. Už v předhusitské době byl klášter významným duchovním i  hospodářským centrem širokého kraje.

Číst více...

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie v Polné

chram-nanebevzeti-panny-marie-v-polne-jiri-rathouskyKostel byl vystavěn na místě staršího chrámu z iniciativy majitele panství knížete Leopolda Ignáce z Ditrichštejna v letech 1700-1707 podle plánů italského mistra Domenica de Angeli. Jako stavitel je uváděn kutnohorský mistr Jan Baptista Spinetti. Trojlodní barokní bazilika je jedna z nejmohutnějších u nás - je 63 m dlouhá, 26 m široká a 22 m vysoká.

Číst více...

Bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Mikuláše ve Žďáře nad Sázavou

zdar-nad-sazavou-bazilika-sv.-nanebevzeti-panny-marie-a-sv.-mikulaseSe stavbou kostela v raně gotickém slohu se počalo po roce 1252 v souvislosti se založením zdejšího cisterciáckého kláštera. K jeho zásadní přestavbě však došlo až za opata Václava Vejmluvy okolo roku 1710. Stavební úpravy ve stylu barokní gotiky provedl architekt Jan Blažej Santini - Aichel. Kostel s délkou 76 metrů je druhým nejdelším kostelem na Moravě. V roce 2009 byl chrámu vatikánským konsiliem udělen titul bazilika minor.

Číst více...

Premonstrátský klášter s kostelem sv. Petra a Pavla v Nové Říši

klaster-nova-riseAreál kláštera leží na okraji městečka Nová Říše vzdáleného cca 10 km východně od Telče. Klášter byl založen na  počátku 13. století vojenským velitelem Markvardem z  Hrádku a jeho ženou Vojslavou pro panny sv. Norberta – premonstrátky. Za husitských vá­lek došlo k takřka kompletnímu zničení kláštera, přesto ale i po jejich skončení klášter fungoval, ovšem jen do roku 1596, kdy ženské osazenstvo kláštera vymřelo.

Číst více...

Kostel Nejsvětější Trojice na Křemešníku

kostel-nejsvetejsi-trojice-kremesnikStříbrné doly na úpatí vrchu Křemešník znamenaly ve středověku nejen místní zdroj cenného kovu, ale zasloužily se i  o  vznik kostela. Když prý v  roce 1555 pelhřimovský měšťan Matouš Chejstovský prchal před lupiči, spadl do  staré opuštěné šachty.

Číst více...