Židovská čtvrť a židovský hřbitov Třebíč (UNESCO)

Třebíčská židovská čtvrť je takové malé zmenšené městečko. Našli byste tu vše, co bylo třeba - kupecké krámky, radnici, chudobinec, špitál i dvě synagogy. Jde o jednu z mála kompletně dochovaných židovských čtvrtí mimo území Izraele.

Kontakt

Městské kulturní středisko
Subakova 1/44
67401 Třebíč 1
region Třebíč
49.217545, 15.879612Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Židovské město v Třebíči se rozkládá na více než čtyřech hektarech. V dřívějších dobách tu žilo skoro šestnáct set obyvatel. Židovští obchodníci se zde usadili pravděpodobně po té, co byl postaven benediktinský klášter v roce 1101, avšak první písemná zmínka je až z roku 1338. Roku 1723 bylo v Třebíči ustanoveno ghetto - Židé neměli možnost bydlet jinde, než zde. Čtvrť se nemohla rozšiřovat, takže budovy rostly do výšky nebo na zahradě, domy se dělily mezi rodiny na domovní díly. Po zavedení ghetta si poslední křesťané, kteří žili ve čtvrti, vyměnili domy s Židy bydlící mimo ghetto. Až v polovině 19. století získali Židé rovnoprávnost a mohli se opět volně stěhovat. Před druhou světovou válkou jich v Třebíči žilo kolem tří set. Zpět se jich vrátilo méně než 20.

Židovskou čtvrť tvoří soubor asi sta dochovaných domů, které doplňují objekty bývalých židovských institucí – radnice, rabinátu, chudobince, nemocnice a školy. Skutečnými perlami židovské čtvrti jsou dvě synagogy. Přední synagoga na Tichém náměstí slouží dnes jako modlitebna Československé církve husitské. Zadní synagogu zdobí unikátní nástěnné malby z počátku 18. století, slouží k pořádání prohlídek pro veřejnost, výstav, koncertů apod. Na ženské galerii je umístěna stálá výstava židovské kultury s řadou cenných předmětů používaných v občanském i náboženském životě zaniklé židovské komunity.

Za zmínku stojí i Dům Seligmanna Bauera na takzvaném Španělovském pozemku. V přízemí se nachází hokynářství, vzadu je moderně vybavená kuchyň a první patro ukazuje bydlení židovské rodiny v meziválečném období. Nový židovský hřbitov byl založen pravděpodobně v první polovině 17. století na severním svahu Hrádku. Pohřebiště je jedno z největších v zemi. Nachází se na něm asi 3000 náhrobků a téměř čtyřnásobek (11 000) hrobů, z nichž nejstarší je z roku 1631. Židovská čtvrť se hřbitovem a bazilika sv. Prokopa se zámeckým areálem byly na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsány v roce 2003.

 

Prohlídkové okruhy

  • Zadní synagoga a Dům Seligmanna Bauera
  • Okruh I - Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera, procházka čtvrtí se zastavením u nejzajímavějších objektů
  • Okruh II - Zadní synagoga, Dům Seligmanna Bauera, procházka čtvrtí se zastavením u nejzajímavějších objektů, židovský hřbitov
  • Okruh I a II na objednání minimálně dva dny dopředu.

Foto: Jakub Mertl, město Třebíč, MKS Třebíč, archiv Vysočina Tourism

Otevírací doba:

leden – červen, září – listopad: 9:00 – 17:00
červenec – srpen: 9:00 – 18:00
prosinec: 9:00 – 16:00

 

Videogalerie