Zámek Žirovnice

Největší freskovou výzdobou v Čechách se může pochlubit žirovnický zámek. Turisté si tam mohou prohlédnout také bývalý špýchar nebo pivovar.

Kontakt

Branka 1
39468 Žirovnice
region Pelhřimov
49.251408, 15.183693Mapa

Podle písemné zmínky vznikl původní gotický hrad za dob pánů z Hradce ve 14. století. O století později jej nechal přestavět Václav Vencelík. Z té doby pochází rozsáhlé gotické fresky.

Na začátku minulého století byl zámek zchátralý a poslední majitel Šternberk prodal zámek městu. Sídlily v něm úřady, ovšem rozkvět zhatil v roce 1964 požár. Nakonec začala celková rekonstrukce zámku, která trvala dvacet let.

Kromě nástěnných gotických maleb nabízí zámek další výstavy například květin na šlechtickém sídle. Na začátku 18. století byl v areálu za dob Šternberků postavený velký špýchar neboli sýpka na obilí. Stejně staré jako fresky je pak malý pivovar ze 16. století. Pivo se v něm vařilo až do roku 1865, poté zde byl hostinec, tělocvična Sokola a byty.

Prohlídkové okruhy

  • Zámek – expozice gotických fresek, nábytkových interiérů 19. století s názvem Květiny na šlechtickém sídle, Galerii Jana Havlíka, E Galerii
  • Špýchar – expozice venkovských tradic a řemesel, venkovská světnička, keramický betlém
  • Pivovar – expozice knoflíkářství a perleti, šicích strojů a pivovarnictví

Foto: archiv Vysočina Tourism

Vybavení

  • Rodiny s dětmi

Otevírací doba:

Zámecký areál Žirovnicekdyž Vás něco baví a děláte to s chutí, pozná to každý………

přijďte navštívit a prohlédněte si krásné historické objekty Zámku, Špýcharu a Pivovaru.

ZÁMEK:

Expozice Nástěnných gotických fresek z 15. století

Expozice Květiny na šlechtickém sídle

ŠPÝCHAR:

Expozice Venkovských tradic a řemesel

Keramický betlém: Život na vesnici

PIVOVAR:

Expozice Knoflíkářství/Perleti

Expozice Historických šicích strojů

Expozice Ukázky pivovarnictví

V Turistickém informačním centru se na Vás již nyní těší náš kvalifikovaný personál.

 V Zámku se mimo jiné dozvíte, jaké výjevy pokrývají stěny a klenby hradní kaple, prohlédnete si výjevy známých řeckých bájí v Zelené světnici v Expozici gotických nástěnných maleb z 15. století. V Hudebním salónku se můžete dozvědět o Tulipánové horečce, tzv. tulipománii, a například v Badatelně Vám průvodce sdělí, o co byl v rudolfínské době největší zájem. Spousty zajímavostí o propojení květiny s životem v 19. století průvodce prozradí v Expozici květin na šlechtickém sídle.

Rozhodně si nenechte ujít prohlídku Pivovaru, kde v Expozici knoflíkářství/perleti nepřehlédnete perleťové, prostorově úžasné motýly, hodiny, šperky a šperkovnice, poslechnete si o tom, jak přišel Josef Žampach do Žirovnice za svou milou a jak začal s výrobou perleťových knoflíků, až postupně po nedávnou historii, kdy Knoflíkářský průmysl měl v Žirovnici učňovskou školu pro perleťáře.

V Expozici šicích strojů doporučujeme zaměřit se na nejstarší stroj sbírky od firmy Wheeler a Wilson, která byla založená roku 1852 a další vystavené šicí a ševcovské stroje určené pro domácnost, pro krejčovské dílny, pro obuvníky, čalouníky, kloboučníky a kožešníky. které za léta sběratelské činnosti nashromáždil Jiří Vetýška.

V Pivovarské expozici si průvodce nenechá pro sebe, jak nad horními humny byl skladován sladovnický ječmen a pšenice, z nichž se vařilo pivo. Pšeničné pivo zv. bílé 12° – 13° bylo pro lid, ječmenné pivo zv. červené 22°-26° bylo pro pány. Pivo se označovalo podle měsíců, v nichž se vyrobilo - ledňák, únorák, nejlepší byl březňák, který se pil o senosečích.

Milovníci venkovské historie zajisté ocení Špýchar, kde při prohlídce objeví, co nejvíce drobnějších i velkých předmětů z venkovské minulosti, které se v Žirovnici a okolí dříve ke každodenním zemědělským činnostem používaly. Největším gró Špýcharu je krásný, rozměrný, dětský, keramický betlém, který je prací dětí a pedagogů ze ZUŠ Gustava Mahlera v Humpolci. Betlém je rozdělen do čtyř ročních období: jaro, léto, podzim, zima a je nádhernou ukázkou toho, co se v kterémkoliv ročním období na vesnici dělalo.

Betlém obsahuje více jak 700 různých postaviček. Na výrobě betléma se podílela i celá rodina studentů. Například papírové domečky, plůtky, atp. vyráběl 80 - letý dědeček jedné žákyně.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

duben – červen: 9:00 – 16:00
červenec a srpen: 9:00 – 17:00
září – říjen: 9:00 – 16:00

 

Videogalerie