Zámek Pacov

Vojenská minulost i přeměny ze zámku na klášter a naopak. Zámek v Pacově na Pelhřimovsku dnes ukazuje bohatou minulost.

Kontakt

Město Pacov
náměstí Svobody 1
39501 Pacov
region Pelhřimov
49.473438, 15.003048Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Hrad v Pacově byl založený už ve 13. století. Podobu zámku dostal až o tři století později. Na začátku 18. století přišli do Pacova bosí karmelitáni, takže se šlechtické sídlo změnilo v klášter s kostelem. Ten později zrušil Josef II.

Ještě za rakouského císařství byla na zámku škola, kde se například narodil básník Antonín Sova. Když pak budova přešla pod státní správu po druhé světové válce, obsadila ji vojenská posádka, která tu byla až do 1997.

V současnosti zde sídlí Městský úřad Pacov, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Městská knihovna Pacov a Informační centrum.

Muzeum nabízí tři stálé expozice a také krátkodobé výstavy s výtvarnou a historickou tematikou. Pořádají se tu přednášky a literární pořady. Výstavy se konají i v bývalém klášterním kostele sv. Václava.

Prohlídkové okruhy

  • Historie Pacovska – retrospektiva dějinného vývoje od počátků osidlování až do 20. století
  • Pacov a motocyklový sport – věnuje se domácím a mezinárodním motocyklovým závodům na Pacovském okruhu v létech 1905 a 1906
  • Život a dílo básníka Antonína Sovy – mapuje život a dílo rodáka Pacova a velké osobnosti moderní poezie
  • Galerie akad. malíře Jana Autengrubera – pacovský rodák, předčasně zemřelý umělec

Foto: archiv města Pacov, IC Pacov, OKPPCR Kraje Vysočina, virtuální prohlídka

Videogalerie