Klášter Panny Marie a kostel sv. Petra a Pavla Nová Říše

Asi deset kilometrů od Telče se nachází premonstrátský klášter, který byl založen roku 1211 jako ženský, ale později se přeměnil na mužský klášter. Zvláště hodnotná je tamní knihovna s 15 tisíci svazky.

Kontakt

Kanonie premonstrátů v Nové Říši
U Kláštera 1
58865 Nová Říše
region Jihlava
49.139427, 15.564880Mapa
Volné pokoje
Období: léto

Dnešní vzhled získal premonstrátský klášter při přestavbách v polovině 16. století a počátkem 19. století kvůli požáru. Původně byl založen v roce 1211 jako ženský, ale později se změnil na mužský. Během husitských válek byl klášter dvakrát zpustošen. Největší zkouška ho čekala v dobách nacismu, kdy většina z komunity byla odvezena do koncentračních táborů. Po nástupu komunismu byl vedoucí skupiny řeholníků odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Klášter se opět otevřel po revoluci.

Klášterní budova vynikán štukovou výzdobou, iluzivní malbou a figurálními freskami. V objektu kláštera je umístěn Památník Pavla a Antonína Vranických, společná expozice Českého muzea hudby a Archivu Společnosti přátel hudby ve Vídni, která zachycuje životní osudy a dílo těchto významných představitelů vídeňského hudebního života na přelomu 18. a 19. století, přátel W. A. Mozarta, L. v. Beethovena a J. Haydna.

Chodbou je klášter spojen s kostelem sv. Petra a Pavla, který stojí na místě původního od roku 1504. Cenné jsou chórové lavice z konce 17. století a kazatelna, kterou zdobí reliéfy čtyř evangelistů. V kapli často meditoval básník a zdejší učitel Otokar Březina.

Foto: archiv Vysočina Tourism, Josef Manďák

Otevírací doba:

červenec – srpen: 
pondělí – sobota: 9:00, 10:30, 13:30 a 15:30
neděle: 13:30 a 15:30

Jindy po telefonické domluvě

Videogalerie