Synagoga Batelov

Původní synagoga byla zničena v roce 1790 požárem. O čtyři roky později na tom samém místě vyrostla nová synagoga, která byla v roce 1825 klasicistně upravena.

Kontakt

Úřad městyse Batelova
nám. Míru 148
58851 Batelov
region Jihlava
49.314312, 15.396559Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Datum stavby první synagogy není známý. Nacházela se na náměstí židovské čtvrti. Domy i synagogu poničil v roce 1790 požár. Proto o čtyři roky byla dostavěna v klasicistním slohu. V první čtvrtině 19. století byly provedeny další stavební úpravy a také vyhloubili studnu, která dodávala vodu pro rituální lázně. K bohoslužebným účelům sloužila až do druhé světové války. Potom ji využíval sbor Církve československé husitské a pak tam sídlil klub zahrádkářů. Dnes jej opět využívají zahrádkáři a uvnitř se nachází moštovací zařízení. I přes četné úpravy a přestavby zůstala její vnější klasicistní podoba do dnešních dnů dochována.

Některé předměty ze stříbrných církevních nástrojů se spolu s písemnými památkami Batelova dostaly za druhé světové války do Židovského muzea v Praze. V zemském archivu v Brně jsou zase uloženy dvě knihy batelovských listin z 18. a 19. století.