Dětské dopravní hřiště Jaroměřice nad Rokytnou

Dětské dopravní hřiště bylo v Jaroměřicích nad Rokytnou vybudováno v roce 1977. Od té doby je v nepřetržitém provozu. Využívají je rodiny s dětmi, školy jak místní tak i ze širokého okolí. Konají se zde různé dopravní soutěže až po krajskou úroveň.
V průběhu let areál prošel postupnou modernizací. Jeho vybavení je doplňováno tak, aby plnilo své hlavní poslání, kterým je prevence dopravní nehodovosti dětí a praktický nácvik dovedností pro bezpečný pohyb v provozu na komunikacích.

Kontakt

Město Jaroměřice n.R.
Legionářská
67551 Jaroměřice nad Rokytnou
region Třebíč
49.096107, 15.887949Mapa
Volné pokoje
Období: léto
 
Provozovatel hřiště: Město Jaroměřice nad Rokytnou
 

Správce: Josef Rygl

Kontakt: 735 197 313

Půjčování autíček zdarma: květen - říjen So, Ne: 14.00 - 16.00 hodin (autíčka se nepůjčují v případě nepříznivého počasí, ani v případě konání kulturních akcí ve městě).

Děti a mladiství do 18 let věku musí být vybaveni vlastní cyklistickou helmou.  Z hygienických důvodů provozovatel hřiště helmy nepůjčuje.

  

Dětské dopravní hřiště Jaroměřice nad Rokytnou

V sedmdesátých letech byla vybudována svépomocí jaroměřických občanů hrací plocha pro děti na místě bývalých polí a stodol. Základní myšlenkou tohoto projektu bylo vybudování malého parčíku se zpevněnými cestami, pískovištěm a prostorem pro hry místních dětí, byla vybudována i odpočinková zóna. Později se tehdejší vedení města dohodlo s místní organizací Svazarmu, že se parčík bude využívat k dopravní výchově dětí. Místní občané vybudovali dopravní značení a semafory, pořídili se šlapací autíčka a začalo se s dopravní výchovou. Semafory se obsluhovaly ručně z budovy, kde se nyní nachází sklad kol a sportovních potřeb. V této podobě fungovalo hřiště asi do roku 2006. Tehdy se  místní vedení radnice společně s vedením Základní školy Otokara Březiny dohodlo autohřiště upravit, oplotit, nakoupit nová jízdní kola, šlapací autíčka a sportovní potřeby. To se také stalo a od října roku 2006 je dětské dopravní hřiště  v provozu ke spokojenosti veřejnosti, základní školy a mateřské školky.  Od října výše jmenovaného roku má dětské dopravní hřiště svůj provozní řád, který je umístěn na vratech skladu kol k nahlédnutí a informaci návštěvníkům. Má také svého správce, který se stará o každodenní  provozuschopnost areálu. Technické vybavení je na výši a splňuje požadavky dopravní výchovy dětí a správného využívání jejich volného času.

Přednostní využívání dětského dopravního hřiště má stanovena provozním řádem místní základní škola, mateřská škola a městský úřad. Pokud nemá žádná s těchto institucí na dopravním hřišti některou ze svých akcí, je autohřiště využíváno širokou veřejností místní i z okolí Jaroměřic nad Rokytnou. Základní škola Otokara Březiny využívá prostory a vybavení autohřiště k dopravní výchově svých žáků a k různým soutěžím. Mateřská škola využívá prostory a vybavení autohřiště k procházkám a hrám dětí. Město využívá jmenované prostory k různým kulturním pořadům pro veřejnost. Dále se využívá prostor a vybavení autohřiště v blíže nestanovených sobotních odpoledních hodinách k zapůjčování jízdních kol, koloběžek, šlapacích autíček a elektroautíček veřejnosti za poplatek, který stanovuje městský úřad. Hlavní sezona je od dubna do konce října. V tomto období je areál dětského dopravního hřiště otevřen od osmi hodin ráno do osmi hodin večer. V listopadu je provoz omezen od osmi hodin ráno do pěti hodin odpoledne a od prosince do března je autohřiště uzavřeno. V době nepříznivého počasí je jeho provoz dopravního hřiště omezen.

Otevírací doba:

Otevírací doba autohřiště: duben - říjen Po - Pá: 8.00 - 20.00 hodin (listopad 8.00 - 17.00 hodin), prosinec - březen zavřeno.