Klášterní okruh

První den putování po barokních klášterech Vysočiny zahájíme navštívením krajského města Vysočiny – Jihlavy a města Brtnice. 

Kontakt

region Jihlava
49.139603, 15.562525Mapa
  • 1.Jihlava
  • 2.Brtnice
  • 3.Telč
  • 4.Nová Říše
Období: léto, zima

Jako první zavítáme do Jihlavy, kde nás na první pohled zaujme historické centrum, které je vyhlášenou městkou památkovou rezervací. Na Masarykové náměstí se nachází Jezuitský klášter s kostelem sv. Ignáce, který je dominantou celého náměstí.

Kostel byl vybudován v letech 1683 až 1689. Ze severní strany si můžete všimnout, že ke kostelu přiléhá rozlehlá budova jezuitské koleje postavené v letech 1699 až 1713. Kostel doplňují tři páry bočních kaplí. V Interiéru kostela můžete obdivovat dochovanou nástropní fresku z roku 1717, iluzivní oltář a barokní vyřezávanou kazatelnu. V centru města můžete navštívit další zajímavosti historie Jihlavy – Bránu Matky Boží v Jihlavě,  poslední dochovanou bránu z původních pěti bran opevnění města Jihlavy nebo Jihlavské katakomby (podzemí), které dosahují délky až 25 km. Během dne si můžete ve městě také dopřát oběd v  jihlavských restauracích a ochutnat některé ze zdejších piv.

Menší zastávku si můžete udělat ve městě Brtnice, kde rozhodně nemůžete vynechat návštěvu rodného domu slavného architekta Josefa Hoffmanna. Během cesty z Jihlavy k muzeu minete oba barokní mosty ve městě. První most, na který narazíte v Legionářské ulici, se také nazývá „Židovský", protože stojí v místech, kde sídlila židovská komunita. Přes tento most je pěkný výhled na zámek, toto panorama se někdy označuje jako Brtnické Hradčany. Druhý most najdeme na náměstí před radnicí. Oba mosty byly postaveny v 1. čtvrtině 18. století a sochami je ozdobil místní sochař David Lipart.

Cílovým místem prvního dne našeho putování po klášterech Vysočiny je město Telč, jehož historické jádro je zapsáno na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Náměstí Zachariáše z Hradce s domy, jejichž průčelí bylo vystaveno v renesančním stylu a u některých domů také ve stylu barokním, vás uchvátí na první pohled.

Jeho součástí je i Jezuitský klášter s kostelem Jména Ježíš. Tento kostel byl postaven v polovině 17. století. Barokní stavba vás zaujme svou bohatou štukovou výzdobu, která je typická pro jezuitské kostely a dvěma věžemi, které jsou vysoké necelých 39 metrů. Při vstupu do kostela si můžeme všimnout obrazu na hlavním oltáři od Daniela Grana, který znázorňuje adoraci Nejsvětějšího Jména Ježíš a v jeho horní části je vyobrazen zakladatel jezuitského řádu sv. Ignáce z Loyoly. Večer můžete strávit v některé z restaurací přímo na náměstí Zachariáše z Hradce nebo v jeho okolí nebo navštívit nějaký koncert nebo další akci, které se v Telči pravidelně pořádají.

Další den putování můžete dopoledne využít putováním po Telči a navštívit tak Zámek Telč, historické podzemí, vyhlídkovou věž, muzea nebo galerie.

Po obědě nás okruh zavede do malého městyse s velkolepým jménem, Nová Říše. Tady se nachází klášter Panny Marie s kostelem sv. Petra a Pavla. Tento klášter premonstrátského řádu byl vystaven ve 13. století, ale svou barokní podobu získal až v průběhu století 18.

Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela sv. Petra a Pavla představuje prelaturu, sály osobností i klášterní knihovnu, která vás tak nadchne, že odtud nebudete chtít odejít. Knihovna je zdobena výjevy ze života zakladatele premonstrátského řádu sv. Norberta a mezi knihami se nacházejí čtyři vzácné svazky herbáře z 18. století, jež se staly předlohou pro výzdobu tzv. novoříšské keramiky.  

Další tipy k návštěvě: Synagoga v Třešti, Třešťské betlémy,  Městská galerie Hasičský dům v Telči, Rozhledna Oslednice, Expozice historie železniční dopravy v Telči,  Hrad Roštejn, ZOO Jihlava, Dům Gustava Mahlera v Jihlavě, Zřícenina hradu Rokštejn.

Foto: archiv Vysočina Tourism, Daniel Novotný

Nebyla nalezena žádna položka.