BAROKO NA POMEZÍ, to je nejen Santini

V období vrcholného baroka patřilo rozsáhlé
polenské panství, ležící na české straně, do majetku knížecího rodu Ditrichštejnů, zatímco sousední panství se sídlem voravské Brtnici patřilo hraběcímu rodu Collaltů. Na obou stranách hranice pak vznikla řada zajímavých staveb představujících méně známou tvář barokních dějin Vysočiny.

Kontakt

58752 Jihlava
region Jihlava
49.405575, 15.590084Mapa
Období: léto

Svoje putování můžete zahájit v Jihlavě či Žďáru nad Sázavou.

  • Kostel sv. Ignáce z Loyoly - Jihlava

Jezuitský kostel přestavěný italským
mistrem Jacopem Braschou je neodmyslitelnou
součástí jihlavského Masarykova náměstí. Průčelí chrámu zdobí plastiky světců. Uvnitř je rozměrná
stropní freska Oslava Jména Ježíš z roku 1717, zajímavý ilusivní oltář nebo štuková výzdoba. Součástí komplexu
je jezuitská kolej postavená na přelomu 17. a 18. století a také budova bývalého gymnázia. 

Kostel je zatím přístupný pouze při mších.

 

  • Proboštsví Pohled

Budova proboštství kláštera cisterciaček je doloženou stavbou slavného architekta Santiniho. Probošství je
mistrně zvládnutou jednopatrovou budovou s mírně vystupujícím středním rizalitem na přední i zadní části
fasády. V těsné blízkosti proboštství se nachází gotický kostel svatého Ondřeje.

  • Kostnice Nížkov

V malé obci na Žďársku byla v roce 1709 postavena kostnice, do níž byly zřejmě záhy poté uloženy ostatky lidí žijících převážně v době středověku. Následně při dva roky trvající válce o habsburské dědictví byl v Nížkově zřízen obrovský polní lazaret. Ranění do něj byli sváženi z různých bojišť. Po vypuknutí epidemie byli mrtví narychlo pohřbíváni a podle neověřené tradice se i z části těchto válečných hrobů kosti později dostaly do kostnice, kde byly spolu s dříve uloženými vyrovnány do působivé barokní kompozice. 

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Polná

V roce 1700 zahájil majitel panství kníže Leopold
z Ditrichštejna stavbu nového barokního kostela.
Plány navrhl italský architekt Domenico de Angeli.
Vlastní stavbu provedl kutnohorský mistr Jan Baptista Spinetti. Mimořádně bohatou Interiérovou výzdobu kostela pak realizovali další významní italští umělci.

  • Kaple sv. Jana Nepomuckého - Plandry

Na severním okraji Jihlavy dochází mezi lety 1735–1739 z iniciativy majitele panství Ignáce Zeba ke stavbě poutního areálu s kaplí. V půdorysu ohradní zdi s pěti kapličkami se stejně jako ve slavném žďárském kostele uplatňuje symbolický tvar svatojánské hvězdy.

  • Zámek Brtnice

Zámek tvoří rozsáhlý areál s parkem,
kde je k vidění ojedinělá symbióza renesančních
a barokních zámeckých budov
a opevnění gotického hradu. Po bitvě na
Bílé hoře se stal majitelem brtnického
panství italský šlechtic, plukovník císařských
vojsk Rombald hrabě de Collalto
et San Salvatore. Jeho rod vládl na Brtnici
další čtyři století.

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Netín

Původně gotický kostel byl v letech 1739–1741 přestavěn do barokní podoby. Stavitelem byl pravděpodobně František Benedikt Klíčník, který po smrti architekta Santiniho dokončoval jeho rozestavěné
stavby na Žďársku. Kostel představuje výraznou dominantu kraje a navazuje na něj působivá křížová cesta vedoucí k novogotické pohřební kapli a hrobce rodiny Podstatzky-Lichtenstein.

Nebyla nalezena žádna položka.