Ke krásné Heleně na pivo

V Dobré Vodě Lipnické, dnes místní část Dolního Města, můžete před bývalým hostincem najít kámen zmizelých a pamětní tabulku věnovanou židovské rodině Šmolkových.

Kontakt

Období: léto

Připomínají příběh Heleny, Emila Šmolkových a jejich syna Adolfa, kteří zde vedli od roku 1911 hostinec. V  něm se scházeli zajímaví hosté včetně malíře Jaroslava Panušky, spisovatele Jaroslava Haška nebo  světoběžníka a spisovatele Zdeňka Matěje Kuděje, ten dokonce z paní hostinské stvořil hlavní postavu své povídky Krásná Helena.

Emil Šmolka se jako italský legionář zasloužil o vznik samostatného Československa. Zemřel v 50 letech v roce 1933. Smutného osudu své rodiny se tak naštěstí nedožil.

Heleně Šmolkové se v Dobré Vodě dařilo až do roku 1944, kdy ji i syna Adolfa odvlekli do koncentračního tábora v Terezíně.  Adolf, zvaný Fritzi, se do malebného kraje pod Lipnicí již nevrátil, zemřel během pochodu smrti začátkem roku 1945.  Jeho matka věznění v Terezíně přežila a přes své chatrné zdraví dokázala v roce 1947 svoji živnost opět obnovit.

I když hospodu následně komunistický režim znárodnil, oblíbenou hostinskou si vyhodit netroufl. Helena Šmolková svůj hostinec vedla až do roku 1966.  Zemřela 29. dubna 1967 a je pochovaná za židovském hřbitově ve Světlé nad Sázavou.

Dům dosud stojí, užívají ho její vzdálení příbuzní.

Osud rodiny, hostince i obce zachytil ve své nové knize Tam, v zatáčce, potkáš útulnou hospodu spisovatel  a publicista Miloš Doležal.

 

Foto: Podmelechovský spolek

 

 

Nebyla nalezena žádna položka.