Golčův Jeníkov

Městečko Golčův Jeníkov má hned dva kostely, a ačkoliv jeho historie je spíš novější, narozdíl od okolních obcí, počátky židovského osídlení sahají až do 12. století.

Kontakt

Město Golčův Jeníkov
nám. T. G. M. 110
58282 Golčův Jeníkov
region Havlíčkův Brod
49.816261, 15.476862Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Město Golčův Jeníkov vzniklo někdy kolem roku 1580 spojením dvou jednotek zvaných Jeníkov a Zábělčice. Bližší osudy města jsou známy až od roku 1636, kdy panství, zkonfiskované Trčkům, se stalo majetkem Martina Maxmiliána, svobodného pána z Goltze. Po něm se od roku 1648 město nazývá Golčův Jeníkov.

Roku 1773 koupil panství hrabě Filip Kolovrat-Krakowský, který vymohl pro město státní továrnu na tabák. Po přemístění továrny do Sedlce u Kutné Hory v roce 1812 byla budova přebudována na zámek. Tento vzdělaný ekonom zřídil rovněž ve městě továrnu na jehly.

Za napoleonských válek byly ve městě lazarety, ležení vojáků i hřbitovy. V roce 1808 zachvátil město rozsáhlý požár. Ve stejné době byl u zámku založen park se zvláštním druhem sedmilistých kaštanů.

Jednou z památek ve městě je Goltzova tvrz nebo empírový kostel sv. Františka Serafínského. Zajímavá je velrybí kost zavěšená pod kůrem u hlavního vchodu, kterou přivezl generál Martin Goltz za třicetileté války. Stavební zvláštností města je věž se zvonicí, kterou hrabě Ledebour nechal pro své neshody s jezuity v roce 1657 postavit mimo církevní objekty - přes silnici proti kostelu. Hřbitovní kostel sv. Markéty byl založen ve 14. století, na severní straně je patrný zbytek gotického portálu. Radnice byla vystavěna v roce 1648. 

Kořeny židovského osídlení v Golčově Jeníkově sahají až do 12. století. Před dvě stě lety tam žilo sto židovských rodin a po druhé světové válce se vrátilo jen pět přeživších. Ve středu ghetta stávala synagoga z poloviny 17. století. Naproti byla škola, kde se provozovala i rituální lázeň mikve. V jednom z domů bylo také evropsky proslulé středisko talmudského bádání a židovského vysokého školství - ješiva rabína Arona Kornfelda.

Foto: město Golčův Jeníkov, archiv Vysočina Tourism, Martin Dubský

Videogalerie