Náměstí Zachariáše z Hradce v Telči

Telčské náměstí, zapsané na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, je příkladem harmonické návaznosti baroka na renesanci.

Kontakt

Náměstí Zachariáše z Hradce
58856 Telč
region Jihlava
49.183800, 15.454919Mapa
Období: léto

Za barokním stavitelským rozmachem v renesančním městě stála Františka Slavatová. V polovině 17. stol. povolala do Telče jezuity, dala pro ně postavit kolej a kostel Jména Ježíš, v němž je také pohřbena.

Jezuité ve městě později založili gymnázium, hudební školu a realizovali několik rozsáhlých přestaveb. Stavební vývoj města tím byl vlastně ukončen. Stavebnímu ruchu podlehli i měšťané, a tak dnes na náměstí vidíme většinu domů s typickým renesančním podloubím a často barokními fasádami a štíty.

Foto: Geopark Vysočina a Chris Borg

Nebyla nalezena žádna položka.