Baroko na Pelhřimovsku

Klášterní kostel Želiv

Po rozsáhlém požáru v roce 1712 zadal
opat želivského kláštera projekt přestavby
klášterního kostela architektu Santinimu.
Jeho úkolem bylo dostavět novou část a připojit ji k opravenému gotickému kněžišti. Komplikovaně je řešená prostorová koncepce interiéru, rozdělená do tří
lodí, které od sebe dělí zavěšené visuté klenáky. Klášter byl po roce 1948 proměněn v internační tábor pro církevní osoby a nyní je znovu spravován příslušníky premonstrátského řádu.

Kostel sv. Jana Nepomuckého
Vyklantice

Drobnější kostel navrhl Santini pravděpodobně
kolem roku 1712. Dokončen byl až řadu let po jeho smrti, ale dodnes zůstává, i přes pozdější úpravy, příkladem Santiniho tvůrčího přístupu.

 

Kontakt

39301 Pelhřimov
region Pelhřimov
49.431335, 15.223356Mapa
Období: léto

Nebyla nalezena žádna položka.