Aron Kornfeld/ poslední raš ješiva v Čechách

2. 8. 1795 - 27. 10. 1881 Golčův Jeníkov

Teolog a filozof

Jeden z posledních klasických rabínských autorů a roš ješiva v českých zemích.

Kontakt

49.813789, 15.471474Mapa
Období: léto

Jeho otec Mordecai Baer, stoupenec osvícenského židovského hnutí tzv. haskaly, přestavěl v Golčově Jeníkově starou destilerii na moderní továrnu, strýc Salman dodával ledek sklenářským fabrikám a založil koželužnu. Získané bohatství použili k provozu ješivy - talmudské školy (Vyšší stupeň židovské školy, která  učí výklad tradice a článků víry, zahrnuje také  filosofická, etická a vědecká témata.) Ješivu nejprve vedl Mordecai Baer, po jeho smrti do jejího čela stanul Aron, které mu bylo pouze 18 let. Z ješivy vycházeli židovští rabíni, soudci a učitelé, logické myšlení si tu procvičovali i budoucí podnikatelé.

Aron Kornfeld vyučoval na jeníkovské ješivě desítky let, psal teologické traktáty a výklady náboženských spisů. Většina jeho díla však shořela i s jeho majetkem při požáru v roce 1865. 

Mezi nejslavnější žáky patří Ignác Kuranda, pozdější poslanec říšského sněmu nebo Szanto, vydavatel dříve hojně čteného židovského týdeníku Die Neuzeit, Isaak Mayer Weis-Wise, zakladatel amerického reformního judaismu. Po Kornfeldově smrti byla škola, poslední svého druhu v Čechách, uzavřena.

Dílo: Disputace na téma židovské ortodoxie a liberalismu Šomer Cion ha-neeman (Věrný strážce Sionu), sbírka výroků Cijunim le-divrej ha-kabala (Poznámky ke kabale). 

Německý expresionistický spisovatel Paul Kornfeld byl Aronův pravnuk. Zemřel v lodžském ghetu na jaře 1942. 

Nebyla nalezena žádna položka.