Žďár nad Sázavou

Podobu Žďáru nad Sázavou ovlivnil hlavně vzdělaný opat Václav Vejmluva a Jan Blažej Santini Aichl. Díky jeho dominantám je tak město snadno rozpoznatelné.

Kontakt

Město Žďár nad Sázavou
náměstí Republiky 294/24
59101 Žďár nad Sázavou 1
region Žďár nad Sázavou
49.562634, 15.939241Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Strategickým místem pro založení Žďáru nad Sázavou byla právě řeka, která zůstala v názvu. Osada se tam nalézala od roku 1100 a později postavili cisterciácký klášter Studnice Blahoslavené Panny Marie. Rozvíjelo se tu rybníkářství i těžba rud. Na začátku 17. století byl už Žďár cechovním střediskem, zejména díky tkalcům.

Nejvýznamnější byl tamní opat Václav Vejmluva, který v 18. století pověřil Jana Blažeje Santiniho Aichla přestavbou vyhořelého kláštera. Jeho práce se zachovala také v klášterním hospodářském dvoře Lyra, sakristii kostela Nejsvětější Trojice a Dolním hřbitově. Nejvýznamnější je však poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je zapsaný na Seznam světového a kulturního dědictví UNESCO.

Jádro města leží na návrší na levém břehu řeky Sázavy. Má nepravidelné čtyřúhelníkové náměstí s bývalou renesanční radnicí a morovým sloupem. Za ní, na severozápadním okraji centra, je moderně přestavěná budova bývalé tvrze a gotický kostel sv. Prokopa. Druhá část města s historickými památkami leží kolem zámku - bývalého kláštera.

Foto: archiv Vysočina Tourism, Petr Lemberk, Pavel Juráček, Milan Šustr

Videogalerie