Město Svratka je hlavně rodištěm několika umělců a známých osobností, nicméně i tak zaujme svými dvěma náměstími a kamennou kašnou.

Kontakt

Informační centrum Svratka
Palackého 30
59202 Svratka
region Žďár nad Sázavou
49.711357, 16.031551Mapa
Volné pokoje
Období: léto, zima

Osada dostala jméno podle klikatící se říčky Svratky, která znamenala ve staročeštině vinouti se. Celá oblast byla osídlena ve 13. století. Po bouřlivé době husitských válek bylo panství koncem 15. století postoupeno králi Ferdinandovi I. Od poloviny 16. století ovládal panství na 150 let rod Berků, během nichž Svratka pozbyla výsadní městská práva. Během třicetileté války trpěl celý kraj nájezdy cizích vojsk a poté násilnou rekatolizací. V roce 1706 získal panství rod Kinských, kteří začali pěstovat len. Počátkem 18. století se v okolí nacházelo několik železných a sklářských hutí. O sto let později se začal ve Svratce rozvíjet průmysl, který navazoval na tradiční řemesla: hrnčířství, kamnářství, sirkařství a tkalcovství. V této době patřilo panství rodu Thurn-Taxis. V 19. století se stavěly nové domy, obchody a řemeslné dílny, rozvíjela se činnost divadelního spolku.

Hlavní náměstí Národního povstání je dnes klidovou zónou. Od nejstarších dob stávala v jeho středu kaple sv. Prokopa a dřevěná kašna. V jednopatrovém roubeném Panském domě se konaly všechny kulturní akce. Dřevěná kašna byla roku 1843 nahrazena kašnou kamennou, kaple byla zbořena v roce 1867. Na jejím místě byla na počet povýšení Svratky na město postavena socha sv. Václava. Jejím autorem je pražský sochař Ludvík Wurzl. Až do roku 1905 se na náměstí konaly dobytčí trhy. V roce 1934 byl zřízen památník padlých.

Protože se centrum veškerého dění v současné době přesunulo na náměstí Národního povstání ve Svratce, oživuje se i tento prostor. Kašna s houbařem je dílem místního rodáka, akademického sochaře Antonína Odehnala z roku 1938, kterou městu věnoval.

Foto: město Svratka, Koruna Vysočiny

Videogalerie