Geoparkem Vysočina na Javořici

Výchozím místem je obec Mrákotín v jihozápadní části Vysočiny, městečko spjaté s těžbou žuly. Za návštěvu stojí muzeum kamenictví a centrum Geoparku Vysočina.

Kontakt

region Jihlava
Volné pokoje
Délka trasy: 30,6 km
Časová náročnost: 3 h
Výchozí místo: Mrákotín
Cílové místo: Mrákotín
Období: léto
Typ kola: horské

Je to jeden z osmi národních geoparků v České republice. Jedná se o území o rozloze 204,86 km², které se rozléhá severozápadně od města Telč, v oblasti Českomoravské vrchoviny s jeho nejvyšším vrcholem Javořicí (837 m n. m.)

Mrákotína se vydáme se po cyklotrase 5021, po hrázi rybníka a mírným stoupáním pokračujeme do Olší a následným klesáním do Mysletic.

Za Mysleticemi cyklotrasa 5021 pokračuje rovně, my však odbočíme vlevo na cyklotrasu 5124, po které přijedeme do nejnižšího bodu dnešního výletu, do Horní Myslové. Po stejné cyklotrase budeme mírně stoupat přes Krahulčí, Hostětice, Částkovice až do Lhotky.

Za obcí je možné odbočit po modré turistické značce na zříceninu hradu Štamberk. Z hradu se dochovalo torzo palácové zdi. Zřícenina je spojena s pověstmi o templářích, jejich pokladech skrytých ve skalách a tajných chodbách, které údajně vedly až do Telče či na hrad Roštejn. V okolí zříceniny byla vyhlášena přírodní rezervace s původními bukovými porosty a balvanitým svahem přecházejícím v kamenné moře.

Začíná stoupání na nejvyšší bod Vysočiny, na Javořici. Necelý kilometr před samotným vrcholem přijedeme na křižovatku s cyklotrasou Greenway ŘV. Vlevo dojedeme na vrchol Javořice, vpravo vede cyklotrasa k Velkému pařezitému rybníku. Za vidění rozhodně stojí Míchova skála, žulový útvar, ze kterého jsou vidět vrcholy Javořické vrchoviny.

Z rozcestí u Velkého Pařezitého rybníku sjíždíme cyklotrasou 5126 do Řásné. Odtud odbočíme doprava na cyklotrasu 5021, která nás přivede klesáním zpět do výchozího bodu.

Vybavení

  • Rodiny s dětmi